Zoran Tica ZT-TECH

Zoran Tica je poslovni analitik, projektant informacionih sistema i baza podataka i programer sa više od 30 godina iskustva iz područja informacionih tehnologija. U zadnjih 15 godina se specijalizirao za Oracle produkte i tehnologije - bazu podataka, SQL, PL/SQL, APEX, Oracle Forms/Reports/Designer, Java. Kao predavač učestvuje na konferencijama kao što su Apex Alpe Adria ili Oracle User Group (Hrvatska, Austrija, Slovenija). Vlasnik je ZT-TECH firme, koja nudi usluge savjetovanja, analitike, projektovanja i razvoja. Certificirani je OCP za Advanced PL/SQL, Oracle Forms i Java SE.

Predavanja