Zlatko Sirotić ISTRA TECH d.o.o.

Zlatko Sirotić, univ.spec.inf.ISTRA TECH d.o.o., PulaAutor radi više od 35 godina na informatičkim poslovima, uglavnom u poduzeću ISTRA TECH d.o.o., Pula(ISTRA TECH je novo ime poduzeća Istra informatički inženjering, osnovanog prije 30 godina).Oracle softverske alate (baza, Designer CASE, Forms 4GL, Reports, JDeveloper IDE, Java) koristi više od 20 godina.Objavljivao je stručne radove na kongresima / konferencijama CASE, KOM, HrOUG, JavaCro, "Hotelska kuća", u časopisima "Mreža", "InfoTrend" i "Ugostiteljstvo i turizam",a neka njegova programska rješenja objavljivana su na web stranicama firmi Oracle i Quest (danas dio firme Dell).

Predavanja