Programska pravila

 Slanjem vašeg prijedloga rada:

  • odobravate HrOUG-u promoviranje, objavljivanje, prikazivanje i širenje sadržaja dostavljenih HrOUG-u, uključujući vaše ime, sažetak, biografiju, za sva korištenja povezana sa HrOUG konferencijom;
  • prihvaćete obavezu prezentiranja svog rada na konferenciji. Ukoliko iz bilo kojeg razloga budete spriječeni održati prezentaciju, obavezujete se naći zamjenu koja će održati prezentaciju umjesto vas;
  • preuzimate odgovornost da ćete u radu i prezentaciji korisitti isključivo informacije i materijale za koje imate dozvolu prezentirati;
  • preuzimate odgovornost da ćete poštivati rok za predaju prezentacije prije konferencije.
  • dopuštate korištenje prezentaicje, zvuka i vizualnih snimki vaše prezentacije na HrOUG konferenciji, bez obzira na medij pohrane, za sva korištenja povezana sa HrOUG konferencijom;

Troškovi puta i smještaja

HrOUG ne nadoknađuje govornicima troškove puta ili smještaja.

Besplatna ulaznica za autora

Prvoimenovani govornik (autor rada) ima pravo na besplatnu ulaznicu za HrOUG konferenciju.

Prihvaćanje besplatne ulaznice mora biti u suglasnosti sa pravilima govornikovog poslodavca, uključujući sukob interesa, etička i pravila poklanjanja. Besplatna ulaznica za autora će biti poništena ukoliko predavanje neće biti održano ili će autor biti zamijenjen drugim govornikom.

Besplatna ulaznica je ograničena na jednog govornika i nije prenosiva, osim u slučaju posebnog odobrenja organizatora.

Govornici su odgovorni za sve važeće poreze ili druge troškove vezane za prihvat besplatne ulaznice.

Otkaz predavanja

HrOUG zadržava pravo otkazati predavanje ili govornika.

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!